Välkommen till CValue - Vi gör företag mer konkurrenskraftiga!

Våra kunder är stora internationella företag som ligger över hela världen. Vi använder vår långa erfarenhet, beprövad metodik, duktiga medarbetare, och kraftfulla verktyg för att leverera kostnadstransparens, kostnadsfördelning, besparingar och långsiktig kostnadskontroll från allra första början i våra åtaganden. Ett CValue engagemang är alltid lönsamt för våra kunder. Vi arbetar med kunder i alla kostnadskontrollstadier av mognad. Det är aldrig för tidigt eller för sent att engagera oss.

Varför CValue?

* Alltid lönsamt – Du har inget att förlora förutom onödiga kostnader
* Fullservicekoncept - allt ingår, snabbt och enkelt att genomföra
* Långsiktig kostnadskontroll och omedelbara besparingar - spara nu och i morgon
* Beprövade metoder och processer - garanterat resultat
* Erfarna och kompetenta medarbetare - nyckeln till framgångsrika resultat
* Unika verktyg - ta er kostnadskontroll till nästa nivå

Några korta svar

Krävs det mycket arbete från kundens sida?

Absolut inte, huvudidén med vårt helhetskoncept är att göra det enkelt för kunden. Det är lätt att komma igång, endast ett par timmar av kundens tid behövs för att genomföra besparingar och öka kostnadskontrollen.

Är det ett stort åtagande för kunden?

Nej, vårt helhetskoncept och våra processer gör att kundens åtagande minimeras. Vi jobbar i korta cykler och med snabba synbara resultat.

Är det kostsamt?

Det som kostar är att inte göra detta alls. Företag förlorar pengar varje dag de väntar med att kontakta oss.

Men vi har redan ett verktyg / program på plats för kostnadskontroll ...

Bra! Då kan vi ta er till nästa nivå. Vi har gjort stora besparingar och förbättrad kostnadskontroll och transparens där initiativ för kostnadskontroll redan har genomförts. Vi integrerar de verktyg och processer som redan finns på plats. Vi anpassar tjänsten till er mognadsgrad.

Våra styrkor

Våra Verktyg

Vi har utvecklat våra kraftfulla verktyg med fokus på transparens, enkelhet och användarvänlighet. Vår filosofi "Maximum customer value - Minimum customer effort" gäller givetvis även här. Syftet med verktygen är att aktivt driva kostnadskontroll och besparingar och att öka transparens och kostnadsmedvetenhet. Ingen annan på marknaden kan tillhandahålla dessa verktyg och de är en integrerad del av vår tjänst så det finns inget behov av att köpa några licenser, göra några installationer eller underhåll. Allt, inklusive support och drift, ingår.

Våra Processer

Våra processer minimerar det arbete och den tid våra kunder behöver investera. Det är en sann tidsbesparing för våra kunder och det gör det lätt att börja förverkliga besparingarna. Vi arbetar med mallar, anpassade standardkommunikation, delade team och resurspooler för att leveransen av vår tjänst så effektiv som möjligt. Vårt fokus är snabba resultat med långsiktig kostnadskontroll. I vår fullservicetjänst arbetar vi med analys, aktivt stöttad rensning, information, ökad kostnadsmedvetenhet, incitament för att arbeta kostnadsmedvetet, förändrade användarbeteenden, ständiga förbättringar samt identifiering och eliminering av källorna till onödiga kostnader.

Våra medarbetere

Våra medarbetare har lång erfarenhet från IT-branschen och lång erfarenhet av IT-kostnadsbesparingar och -kontroll, processförbättringar och utveckling, förändringsledning, systemutveckling och utbildning.